AGENDA
Opis szkolenia:

„Igłoterapia sucha pod kontrolą USG wspomagana leczeniem biologicznym (PRP) w
leczeniu entezopatii i zwyrodnieniach narządu ruchu.”

Korzyści:
• Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych pod kontrolą USG (kurs praktyczny).
• Warsztat w warunkach gabinetu zabiegowego, praca z pacjentem.
• Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym zajęcia.

8:00 Rozpoczęcie kursu – przywitanie uczestników:

8:05 Wykłady: „ Zastosowanie igłoterapii suchej w leczeniu entezopatii i zwyrodnieniach narządu ruchu.”  „ Zastosowanie osocza bogato komórkowego (PRP) w ortopedii.”

8:20 Zajęcia praktyczne – pobranie krwi od pacjenta. Odpowiednie przygotowywanie i odwirowywanie preparatów osocza bogatokomórkowego (PRP).

8:40 Warsztaty praktyczne z pacjentem. Igłoterapia sucha pod kontrolą USG i podanie PRP w „łokciu tenisisty”.

10:30 Przerwa kawowa.

10:45 Warsztaty praktyczne z pacjentem. Igłoterapia sucha pod kontrolą USG w schorzeniach stawu barkowego. Podanie PRP w okolicę nerwów, do kaletki naramienno-podbarkowej, dostawowo i w okolicę ścięgien stożka rotatorów. Barbotaż (barbotage) w wapniejącym zapaleniu ścięgien stożka rotatorów.

13:00 Lunch

14:00 Wykłady: „Ortobiologia”. „Zasady prowadzenia igły i podawania preparatów pod kontrolą USG w leczeniu schorzeń narządu ruchu.”

14:15 Warsztaty praktyczne z pacjentem. Igłoterapia sucha w niepełnych uszkodzeniach łąkotek i podanie PRP pod kontrolą USG.

16:00 Przerwa kawowa.

16:15 Warsztaty praktyczne z pacjentem. Igłoterapia sucha ścięgna Achillesa oraz jego przyczepu pod kontrolą USG i podanie PRP. 18:00 Zakończenie kursu.

Cel edukacyjny:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez umiejętność samodzielnego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w leczeniu entezopatii i zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu. Uczestnik szkolenia zapozna się na warsztatach praktycznych z technikami małoinwazyjnego leczenia schorzeń narządu ruchu – igłoterapii suchej pod kontrolą ultrasonografii oraz zastosowania ortobiologii.

Wykładowca i trener: lek. Bartłomiej Bobójć GLnS

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Pracuje na Oddziale Ortopedycznym Głogowskiego Szpitala Powiatowego.

Uczestnik licznych kursów, kongresów i zjazdów o tematyce ortopedycznej w Polsce i zagranicą.

Członek wielu polskich i zagranicznych Towarzystw ortopedycznych i artroskopowych.

Zainteresowania: artroskopowe rekonstrukcje chrząstki stawowej oraz po urazach wielowięzadłowych, chirurgia rekonstrukcyjna stopy, USG narządu ruchu, w szczepólności sonochirurgia.

Warunki uczestnictwa:

Kurs przeznaczony dla lekarzy, szczególnie specjalistów ortopedów, radiologów i reumatologów z ważnym prawem wykonywania zawodu (PWZ).

Przed kursem będzie weryfikowane prawo wykonywania zawodu (PWZ) na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Termin: poinformujemy o najbliższym terminie.

Miejsce: Gabinety Lekarskie na Starówce, ul. Długa 88, 67-200 Głogów

W pobliżu placówki jest możliwość skorzystania z parkingu.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.

Ilość miejsc ograniczona.

Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 7 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału na tydzień przed terminem lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Gabinety Lekarskie na Starówce.Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres mbbobojc@gmail.com.

Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed kursem nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Gabinety Lekarskie na Starówce

Długa 88; 67-200 Głogów

„Pełen profesjonalizm. Dobry kurs. Polecam!”
                                                         Łukasz

 

 

„Zaletą kursu jest sporo praktycznych zajęć. Dobrze zainwestowany czas.”
                                                                                                Piotrek