Oferujemy kompleksową opiekę stomatologiczną nad całą rodziną. Zapewniamy wysoką jakość usług, miłą, bezstresową atmosferę, bezbólowe zabiegi.

OFERUJEMY USŁUGI Z ZAKRESU

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

PROTETYKA

protezy całkowite

protezy częściowe

protezy szkieletowe

protezy acetalowe

korony porcelanowe na metalu i pełnoceramiczne

mosty porcelanowe


STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

licówki


ENDODONCJA (leczenie kanałowe)

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

PARADONTOLOGIA

MOSTY KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE WŁÓKNEM SZKLANYM

Gwarancja na usługi stomatologiczne

Będąc głęboko przekonanym o wysokich kwalifikacjach naszego zespołu, współpracujących z nami laboratoriów dentystycznych i jakości wykorzystywanych przez nas materiałów stomatologicznych wszystkie nasze usługi są objęte gwarancją.

Warunkiem otrzymania gwarancji są wizyty kontrolne co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce przegląd stanu uzębienia i ocena higieny jamy ustnej oraz wykonanie oczyszczenia zębów z osadów.

Czas trwania gwarancji

wypełnienia- 1 rok

stałe uzupełnienia protetyczne jak korony i mosty licowane porcelaną – 2 lata

Gwarancja nie obejmuje:

prac tymczasowych

prac wykonanych na wyraźne życzenie Pacjenta, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

stwierdzonej przez dentystę niedostatecznej higieny jamy ustnej Pacjenta

nieprzestrzegania dat zalecanych wizyt kontrolnych

nieszczęśliwych wypadków, niezwiązanych z jakością wykonanego leczenia

naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu

współistniejących chorób ogólnych wpływających na zdrowie narządu żucia, jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza

lek. stom. Małgorzata Rodziewicz- Bobójć

lek. dentysta Malgorzata-Rodziewicz-Bobojc

Pani doktor Małgorzata Rodziewicz- Bobójć przy pracy z asystentką Jolantą Bobowską. Zapraszamy do Gabinetu na Długą 88 oraz do Gabinetu na M. Skłodowskiej-Curie 11 gdzie świadczymy także usługi w ramach kontraktu z NFZ.

rejestracja i informacja

tel. 601 179 744