ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO

Zabieg artroskopii stawu skokowego jest małoinwazyjnym zabiegiem, polega na wprowadzeniu przez dwa niewielkie nacięcia skóry optyki artroskopowej (kamery) oraz mikronarzędzi do stawu. Można w ten sposób wykonać szereg procedur wewnątrzstawowych jak usuniecie chrzęstnych ciał wolnych, rekonstrukcję chrząstki stawowej, rekonstrukcję więzadeł stawu skokowego, usunięcie zapalnie zmienionej błony maziowej, leczenie konfliktów wewnatrzstawowych, inspekcję zapalnie zmienionych ścięgien, leczenie umiarkowanych zmian zwyrodnieniowych czy artrodez stawu skokowego (usztywnienie operacyjne stawu) w zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej. Dzięki małoinwazyjnej technice pobyt na oddziale ortopedycznym jest krótki, także powrót do zdrowia pacjenta po zabiegu przebiega szybciej.

OPERACJE DEFORMACJI STOPY

Operacje deformacji stopy – palucha koślawego, palucha sztywnego, palców młotkowatych, metatarsalgie, nerwiaki Mortona i inne. Różnorodność deformacji oraz dostępnych implantów
stosowanych w chirurgii stopy powoduje, że wybór decyzji odnośnie stosowanej techniki powinien być dobrze przemyślany. W swojej ofercie mamy szereg rozwiązań w operacjach deformacji stopy.
Stosujemy techniki jak najmniej inwazyjne, bezgipsowe, z zastosowaniem dedykowanych śrubek tytanowych lub płytek tytanowych. W naszej ofercie jest również technika MIS (minimally invasive surgery) gdzie wykonuje się cięcia skóry około 0,5-1 cm i podskórnie, specjalnym frezem wykonuje się osteotomie wokół kości stopy. Zaletą zabiegu są niewielkie, mało widoczne blizny na skórze oraz brak materiału zespalającego. Stopę owija się specjalnym opatrunkiem, który utrzymuje prawidłową korekcję do wygojenia kości.

 

OSTEOTOMIE

Efekty osteotomii to głównie znaczna poprawa kształtu kości, wydłużenie lub jej skrócenie, poprawa mechaniki stawu, a nawet korekcja osi kończyny. Jest to dobre rozwiązanie dla pacjentów, którzy zmagają się z bólem spowodowanym zwyrodnieniami. 

Dobrze wykonana osteotomia pozwala odłożyć w czasie założenie endoprotezy, a nawet całkowicie jej uniknąć, dając również możliwość szybkiego powrotu do zdrowia bez większych powikłań pozabiegowych. Osteotomia polega na zastosowaniu biopłytki (implantu), który jest w pełni kompatybilny z tkanką kostną i nie wymaga usunięcia po zagojeniu, a także zapewnia dużą stabilność stawu. 

Osteotomia podkolanowa kości piszczelowej (HTO) jest zabiegiem wykonywanym u pacjentów cierpiących na niewielkiego stopnia chorobę zwyrodnieniową kolana po stronie przyśrodkowej, połączonej ze szpotawością kończyny. Zabieg ten polega na przecięciu kości piszczelowej i jej ustabilizowaniu tak, aby przywrócić prawidłową oś kończyny. Po operacji kończyna jest prostsza, a ból po stronie przyśrodkowej znacznie zmniejsza się lub ustępuje. 

Celem osteotomii jest przeniesienie obciążeń w stawie z okolicy przeciążanej na okolicę zdrową poprzez przecięcie kości i korekcję osi kończyny. Osteotomia to kontrolowane pod monitorem rentgenowskim chirurgiczne przecięcie kości wraz z korekcją osi kończyny. Jest to uznana metoda na świecie ochrony uszkodzonej chrząstki stawowej. 

Dodatkowo można podczas jednego zabiegu zrobić artroskopię stawu kolanowego i zaopatrzyć wewnętrzne uszkodzenia w stawie: łąkotki, więzadła, chrząstkę stawową i inne. Tak też postępujemy w naszym szpitalu. 

Osteotomia nadkolanowa kości udowej (DFO) – stosuje się przy zaburzeniach koślawych stawów kolanowych. Redukuje ból przedziału bocznego stawu kolanowego i poprawia oś kolana – zmniejsza koślawość. Przecina się kość udową nad stawem kolanowym i stabilizuje dedykowaną płytką. 

Osteotomia nadkostkowa– wykonuje się przecięcie kości piszczelowej, czasami strzałki  nad stawem skokowym, również celem wyrównania osi kończyny. Stosuje się w wadach wrodzonych okolicy stawu skokowego lub po urazach, wadliwie zrośniętych złamaniach tej okolicy. 

Osteotomie guzowatości piszczeli przecięcie i przeniesienie przyczepu dystalnego więzadła rzepki stosuje się w chorobach stawu rzepkowo-udowego. 

Osteotomie derotacyjne – bardzo rzadko wykonywane zabiegi, często na dwóch poziomach – udo i piszczel. Stosowane w zaburzeniach rotacyjnych stawów i spowodowanych nimi dolegliwościami.

REKONSTRUKCJE CHRZĄSTKI

W ostatnich latach ortopedia skupia swoją uwagę na możliwościach biologicznego odtwarzania uszkodzonych struktur stawowych, które to metody określane są jako inżynieria tkankowa bądź medycyna regeneracyjna. Nasz ośrodek specjalizuje się właśnie w tego typu procedurach leczniczych, które mogą przywrócić pełną sprawność narządu ruchu, a co najistotniejsze, zmniejszyć ilość pacjentów cierpiących na zwyrodnienie stawów  kolanowych. U podstaw medycyny regeneracyjnej znajduje się nowoczesna fizjoterapia i preparaty lecznicze, wspomagające regenerację tkanek, a także poprawa higieny, trybu życia oraz przywrócenie prawidłowego składu diety. Innymi słowy „prześwietlenie” wszystkich czynników, które mogą być powodem uszkodzenia lub choroby stawów oraz pobudzenie mechanizmów samoregeneracji naszego organizmu. W przypadku, gdy uszkodzenie chrząstki jest znaczące, niezbędna staje się interwencja chirurgiczna. Biologiczna rekonstrukcja stawów jest próbą odtworzenia tych struktur, które zostały uszkodzone w wyniku urazu bądź choroby zwyrodnieniowej w sposób biologiczny, bez stosowania sztucznych implantów takich jak endoproteza. Istotą „biologicznej rekonstrukcji” jest również minimalizowanie urazu operacyjnego. Innymi słowy, tak planuje się technikę zabiegu  operacyjnego, aby cięcia były minimalne oraz nigdy nie uszkadzały ważnych struktur anatomicznych. Większość operacji wykonuje się techniką artroskopową, a jeżeli to niemożliwe, wykonuje się mininwazyjne cięcia, przeprowadzając operację w wąskich dojściach z asystą kamery artroskopowej lub mikroskopu. Ubytki chrząstki stawowej naprawiane są poprzez wszczepienie matryc (tzw. skafoldów) z komórkami macierzystymi, których celem jest wytworzenie nowej chrząstki stawowej w miejscu jej ubytku.

 

REKONSTRUKCJE ACHILLESA

W przypadku zastarzałych urazów ścięgna Achillesa, lub innych ścięgien dochodzi do ich retrakcji (obkurczenia) i mamy zaburzoną ciągłość struktury. Dzisiejsza ortopedia rekonstrukcyjna ma szereg możliwości odtworzenia ciągłości struktur. Specjalistyczne techniki operacyjne w połączeniu z autograftami, czy allograftami lub protezami ścięgien daje nam możliwość odtworzenia ich ciągłości i powrotu funkcjonalności. Nierzadko wspomagamy się możliwościami medecyny regeneracyjnej (ortobiologia) by wzmocnić procesy biologiczne podczas gojenia się tkanek. Nie należy lekceważyć siły profesjonalnej rehabilitacji w procesach zdrowienia.

 

REKONSTRUKCJE WIELOWIĘZADŁOWE KOLANA

Artroskopowe techniki rekonstrukcyjne rozwinęły się w ostatnim czasie znacząco. Miniinwazyjnie jesteśmy w stanie zrekonstruować kilka uszkodzeń jednocześnie. Obecnie w czasie jednego zabiegu jesteśmy w stanie zrekonstruować zerwane więzadła, zszyć łąkotkę, odświeżyć ubytki w chrząstce stawowej lub je zrekonstruować. Często łączymy w trakcie jednego zabiegu kilka procedur np. artroskopię z osteotomią okołokolanową i różne materiały np. implanty z materiałami biologicznymi.